• darkblurbg
  • darkblurbg

Sofia Zorg is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die het verdient. Omdat de zorg wordt geleverd door de medewerker is deze een belangrijk onderdeel in het bereiken van deze doelstelling. Sofia Zorg richt zich daarom ook op het creëren van prettige werksferen voor haar medewerkers zodat deze kunnen doen waar zij goed in zijn: zorgverlening voor zorgbehoevenden.

Wij hebben de volgende kernwaarden geformuleerd die voor ons bepalend zijn voor de wijze waarop wij onze organisatie willen inrichten en onze werkzaamheden willen doen:

 

1.De zelfredzaamheid van de patiënt staat voorop

We helpen de cliënt met het formuleren van zijn of haar zorgvraag en de invulling daarvan via mantelzorgers en thuiszorgverleners om de cliënt zoveel mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen.

 

2.Beperkt aantal zorgverleners bij de cliënt

We proberen de te verlenen zorg zoveel mogelijk te combineren en uit te laten voeren door maximaal 4 verschillende zorgverleners.

 

3.Eén direct aanspreekpunt

Er is voor de cliënt, mantelzorger en huisarts één aanspreekpunt; de zorgcoördinator.