• darkblurbg
  • darkblurbg

Sofia Zorg is een groeiende thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet bepaald door complexe regels. We werken wijkgericht met de wijkverpleegkundige als spin in het web. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is uitgangspunt en er is écht tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers. Wij bieden verpleging, verzorging, intensieve-, palliatieve- en 24-uurszorg aan (chronisch) zieken, ouderen en gehandicapten. Daarnaast verlenen we respijtzorg en mantelzorgondersteuning. Onze medewerkers zijn hierbij een belangrijke en onmisbare factor van betekenis!

 

Missie

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dat betekent op de eerste plaats dat we goed moeten luisteren naar hun wensen en behoeften. Naar hún ideeën over welke zorg het beste past bij hun levenswijze. Daarnaast willen zij graag kwalitatief hoogwaardige zorg; professionele zorg die bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden.

 

Visie

Sofia Zorg wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige medewerkers met een luisterend oor en hart voor hun vak. En dat doen we ook door te zorgen voor een breed pakket van diensten dat voor elke zorgvraag een passend antwoord biedt.