• darkblurbg
  • darkblurbg

Sinds 2020 biedt Sofiazorg ook ambulante forensische zorg aan. Na een straf of maatregel wordt een cliënt bij ons aangemeld voor plaatsing in één van onze woonlocaties. Bij de plaatsing kijken we naar de zorgvraag, de maatregel, maar vooral naar de persoon. Wat heeft deze cliënt nodig om weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen handelen. Onze begeleiding is vooral een praktische: het helpen bij een zinnige dagbesteding, het zoeken naar werk, goede voeding, persoonlijke hygiëne en het voorkomen van terugval in oude patronen.

We hebben een multi-disciplinair team dat deze begeleiding biedt. Wij plaatsen de cliënten in een rustige, eigen omgeving waarbij voldoende leef- en ontspanningsruimte is. Bij de begeleiding werken wij nauw samen met de reclassering, de plaatsende instelling, de gemeente, de behandelaars en andere betrokken partijen.

Bij de plaatsing letten we ook op veiligheid. Niet alleen voor de omgeving, maar ook voor onze medewerkers en de cliënten zelf. Omdat we in overleg staan ​​met de gemeente en politie krijgen we signalen uit de omgeving snel in beeld en kunnen we daarna actie ondernemen. Binnen het overleg kijken we ook naar risicofactoren en samen proberen we deze te beperken.

Wilt u onze whitepaper over Forensische zorg en Sofiazorg ontvangen, vraag deze dan via onderstaand formulier aan.