• darkblurbg
  • darkblurbg

Sofia Zorg biedt verschillende diensten aan. Een combinatie hiervan is uiteraard ook mogelijk! Wat u ook nodig heeft, een ding staat vast: u krijgt altijd een ervaren en goed opgeleide medewerk(st)er toegewezen. U mag zelf voorkeuren doorgeven ten aanzien van de dagen en tijden waarop u het liefste hulp of zorg zou ontvangen en wij doen onze uiterste best hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

 

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het om ondersteuning bij, of overnemen van de zelfzorg door anderen. Ook het stimuleren om deze activiteiten zelf te doen en het aanleren ervan behoren tot de functie persoonlijke verzorging.

Concreet valt hierbij onder andere te denken aan (ondersteuning bij) wassen, douchen, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, opmaken van bed bij bedlegerige cliënt, hulp bij toiletgang en verwisselen van incontinentie materiaal, scheren, hand- en voetverzorging, hulp bij eten en drinken, hulp bij begeleiding van transfers en hulp bij houding in bed of op de stoel, hulp bij huidverzorging, voorkomen van smetten en verzorgen van smetplekken, voorkomen van decubitus en voorkomen van open huid. 

 

Verpleging

De verpleging is gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening of handicap. De verpleegkundige zorg wordt vaak gegeven na een ziekenhuisopname of als gevolg van acute of chronische ziekte. Verpleging kan worden geboden op verwijzing of aanvraag van een arts, maar deze is daarna niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De zorg kan ook zonder tussenkomst van een arts worden geboden!

De verpleegkundige zorg bestaat onder meer uit: begeleiding bij ernstige ziekte en het verrichten van specifieke handelingen zoals pijnbestrijding, decubituspreventie of wondzorg. Daarnaast adviseren de verpleegkundigen over hulpmiddelen en bemiddelen met andere instanties over de zorgverlening.

 

Begeleiding

Afhankelijk van uw situatie kan Sofia Zorg u helpen met individuele begeleiding. Bij deze begeleiding wordt hulp geboden bij het helpen plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kan de ondersteunende begeleiding uw familie, vrienden of andere mantelzorgers helpen bij het omgaan met de situatie. Daarnaast kunt u bij begeleiding denken aan het zelf leren prikken of zwachtelen bijvoorbeeld. 

 

Mantelzorg

Het kan natuurlijk zijn dat u al iemand heeft in uw omgeving die u helpt. Dit kan een familielid zijn, een buurman of buurvrouw of een goede vriend. Misschien vindt u het lastig hoe dat nu verder moet, wanneer u thuiszorg gaat krijgen? Als deze persoon u wilt blijven helpen en u wilt dat ook, dan is dat voor ons geen enkel probleem. Wij zullen dan met hem of haar goede onderlinge afspraken maken, zodat alles naadloos in elkaar overloopt en we er met elkaar voor zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft.